• 09125490057
  • shandermanparket@gmail.com
  • تمام وقت

اجرای ساب و لاک


ساب و لاک کردن (خط‌کشی و رنگ‌آمیزی) پارکت و کفپوش یک کار تخصصی است و باید با دستگاه‌های مخصوص انجام گیرد که نیازمند استفاده از افراد متخصص در این زمینه می‌باشد.

تیم پارکت‌کار با بیش از 10 ساله کاری در زمینه اجرای پارکت و کفپوش ورزشی، اجرای ساب و لاک، تخصص و مهارت لازم را برای انجام این کار دارند.